office@femeia21.ro   021-412 01 86

Media

 Home / Informare
București, 4 noiembrie 2014

Femeia – de la miscarea sufrageta la secolul XXI. Continua inscrierile la cursurile de calificare

In cadrul proiectului "Femeia - de la miscarea sufrageta, la secolul XXI”, POSDRU/144/6.3./S/ 125495, derulat de catre Agroserv Management SRL in parteneriat cu Asociatia Pentru Sanse Egale (APSE) si Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială (CAIES) continua inscrierile la cursurile de calificare.
Participantele sunt femei, atat din mediul urban cat si din mediul rural din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Bucuresti Ilfov. Cursurile sunt certificate de catre Autoritatea Nationala a Calificarilor si se vor organiza pentru urmatoarele ocupatii din sfera serviciilor: Lucrator hotelier (cod N.C. 5121.2.2.), Administrator pensiune turistica (cod N.C. 5121.2.4.), Bucatar (cod N.C. 5122.2.1., Ospatar (cod N.C. 5123.2.1.), Lucrator in alimentatie (cod N.C. 5123.1.1.), Camerista (cod N.C. 5142.1.1.), Agent de curatenie (cod N.C. 5149.1.1.), Ingrijitor copii (cod N.C. 5131.1.1.), Infirmiera (cod N.C. 5132.2.1.), Baby sitter (cod N.C. 5133.1.1.), Ingrijitor batrani la domiciliu (cod N.C. 5133.1.2.), Lucrator social (cod N.C. 5139.2.2.), Mediator sanitar (cod N.C. 5139.2.1.). Cursurile organizate sunt atat de nivel de calificare 1, cu o durata de pregatire de 360 ore si cat si de nivel de calificare 2 cu o durata de pregatire de 720 de ore.
Proiectul promoveaza o societate incluziva prin constientizarea principiului egalitatii de sanse si rolului social pe care femeia il are in societate, facilitand dezvoltarea unei cariere profesionale si antreprenoriale pentru femei.
Proiectul are ca scop facilitarea accesului la informare, calificare, formare și ocupare pentru cel puțin 850 de femei, din regiunea București-Ilfov, Sud muntenia, Sud Vest Oltenia cu grad ridicat de vulnerabilitate. Grupul țintă va beneficia de informare și asistență, va participa la programe de calificare/recalificare, în special în domeniul serviciilor, va dobândi competențe antreprenoriale, iar în final 10 femei vor fi sprijinite pentru demararea propriilor afaceri.
Persoană de contact: Andra Radu, expert logistica, comunicare.
email: office@caies.ro, tel 031.105.00.94
www.caies.ro, www.femeia21.ro

București, 8 decembrie 2014

Ai un cuvant de spus, ai dreptul la egalitate de sanse

Agroserv Management SRL in parteneriat cu Asociatia Pentru Sanse Egale si Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială (CAIES) implementeaza proiectul “"Femeia - de la miscarea sufrageta, la secolul XXI, in cadrul DMI 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007 – 2013, “Investește în oameni”.
Prin intermediul activitatilor de informare, comunicare si publicitate beneficiarii de proiect au fost informati despre obiectivele si activitatile care sunt derulate si organizate in cadrul proiectului.
In cadrul campaniei de informare și comunicare Ai un cuvant de spus, ai dreptul la egalitate de sanse”, care se deruleaza in regiunea Bucuresti Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, beneficiarele au fost informate si constientizate despre tematica egalitatii de sanse, despre evitarea practicilor discriminatorii si marginalizarii sociale.
Tematica campaniei a plecat de la conceptul de miscarea sufragetelor, miscare infiintata in 1876 si care a reprezentat prima miscare de emanicipare a femeilor din Anglia si din lume pana la emaniciparea femeii din sec. 21. Campania aduce in prim plan 5 femei din Romania, care au facut un prim pas si au produs o schimbare de mentalitate privind egalitatea de sanse.
Dupa aproape un secol, diferentele de gen s-au diminuat, spun hartiile. In realitate, potentialul femeii continua sa fie neexplotat sau sub-exploatat. Mentalitatile par sa fie mai puternice decat toate strategiile si toate studiile care indica clar rolul benefic al femeii in evolutia societatii. Schimbarea mentalitatilor la nivelul unor atitudini si comportamente sociale si politice depinde in continuare, in cea mai mare masura, de educatie. Educatia inseamna informare, (re)formare, actiune. Femeile trebuie sa constientizeze ca a invata si a lua atitudine  inseamna evolutie. Barbatii trebuie sa inteleaga ca dependenta de mentalitati de-acum 100 de ani inseamna involutie.
Proiectul are ca scop facilitarea accesului la informare, calificare, formare și ocupare pentru cel puțin 850 de femei, din regiunea București-Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia cu grad ridicat de vulnerabilitate, în special cele care intră sau revin pe piața muncii după perioade prelungite de îngrijire și susținere a copiilor sau familiei. Grupul țintă va beneficia de informare și asistență, va participa la programe de calificare/recalificare, în special în domeniul serviciilor, va dobândi competențe antreprenoriale, iar în final 30 femei vor fi sprijinite pentru demararea propriilor afaceri.

Persoană de contact: Andra Radu, expert logistica, comunicare.
email: office@caies.ro, tel 031.105.00.94
www.caies.ro, www.femeia21.ro

Bucuresti, 7 noiembrie 2015

Finalizare proiect POS DRU ”Femeia - de la miscarea sufrageta, la secolul XXI”

Agroserv Management SRL in parteneriat cu Asociatia Pentru Sanse Egale si Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială (CAIES) anunta finalizarea proiectului “"Femeia - de la miscarea sufrageta, la secolul XXI, proiect care se deruleaza in perioada 1 mai 2014 – 30 noiembrie 2015, proiect cofinanțat din Fondul Social European, in cadrul DMI 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007 – 2013, “Investește în oameni”.
Proiectul s-a desfasurat pe o perioada de 19 luni și a avut ca scop facilitarea accesului egal la ocupare si promovare a peste 925 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate fata de responsabilitatile familiale, din regiunile Bucuresti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia. Un nr. de peste 600 de femei au participat la cursuri de calificare din sfera serviciilor in urmatoarele ocupatii: Lucrator hotelier, Administrator pensiune turistica, Bucatar, Ospatar, Lucrator in alimentatie, Camerista, Agent de curatenie, Ingrijitor copii, Infirmiera , Baby sitter , Ingrijitor batrani la domiciliu, Lucrator social, Mediator sanitar.
Peste 325 de femei au beneficiat de programe de asistenta si formare antreprenoriala si 125 de persoane si-au dezvoltat abilitatile tehnologice in urma participarii la cursurile de initiere in competente informatice.
Astfel, proiectul a contribuit la promovarea educatiei si formarii profesionala continue de calitate prin corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
Proiectul s-a derulat conform graficului prevazut, cu atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor.
Conferinta de presa va avea loc in data de 28.11.2015 in loc. Targu Jiu, str. Siretului nr. 5.

Persoană de contact: Andra Radu, expert logistica, comunicare.
email: office@caies.ro, tel 031.105.00.94
www.caies.ro, www.femeia21.ro

București, 23 august 2015

Cursuri de antreprenoriat si TIC Proiect “Femeia – de la miscarea sufrageta la secolul XXI””

Agroserv Management SRL in parteneriat cu Asociatia Pentru Sanse Egale si Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială (CAIES) implementeaza proiectul “"Femeia - de la miscarea sufrageta, la secolul XXI, in cadrul DMI 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007 – 2013, “Investește în oameni”.
In cadrul proiectului continua inscrierea la cursurile de initiere in antreprenoriat si competente informatice.
In cadrul cursurilor de antreprenoriat sunt abordate urmatoarele tematici:
- Rolul antreprenoriatului, trasaturile intreprinzatorului, caracteristicile unui antreprenor
- Importanta planului de afaceri, cine utilizeaza planul de afaceri, avantajele planului de afaceri si componentele unui plan de afaceri.
- Identificarea elementelor macromediului si a analizei SWOT in vederea determinarii oportunitatilor si a propunerii afacerii
- Analiza elementelor care compun planul de afaceri: descrierea afacerii, startegia firmei, analiza pietei, mixul de marketing, importanta informatiilor financiare – bugetul de venituri si cheltuieli, taxe si impozite.
Sunt prezentate studii de caz si exemple de diferite tipuri de planuri de afaceri in functie de obiective stabilite.

In cadrul cursurilor de TIC sunt abordate urmatoarele tematici:
- Utilizarea aplicatiilor multimedia
- Utilizarea unor mijloace modern de comunicare – reteaua internet si world wide web
- Utilizarea procesorului de texte word
- Utilizarea aplicatiilor specializate pentru realizarea prezentarilor – Microsoft powerpoint
- Utilizarea foilor de calcul tabular – microsoft excel

Persoană de contact: Andra Radu, expert logistica, comunicare.
email: office@caies.ro, tel 031.105.00.94
www.caies.ro, www.femeia21.ro