office@femeia21.ro   021-412 01 86

Despre Proiect

 Home / Despre Proiect

Obiective generale

Facilitarea accesului egal la ocupare si promovare a 850 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate fata de responsabilitatile familiale, din regiunile Bucuresti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia.
Atingerea acestui obiectiv va determina formarea unui nucleu de femei calificate pentru a face fata rigorilor unei piete a muncii tot mai globalizata si exclusivista, cu o flexibilitate si adaptabilitate care le va ajuta sa obtina un loc de munca remunerat corespunzator cu calificarea obtinuta si activitatea prestata, deschizand astfel perspectivele cresterii nivelului de trai, a cresterii gradului de constientizare asupra drepturilor femeilor si eliminarea vulnerabilitatilor sociale cu care se confrunta in prezent.
Astfel, 850 de femei din mediul urban si rural, din 3 regiuni de dezvoltare (Bucuresti Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia) vor beneficia de servicii vizand consolidarea accesului egal pentru toti pe piata muncii, 550 de femei vor participa la programe de formare profesionala (calificare), 300 de persoane vor parcurge un program de dezvoltare a competentelor antreprenoriale, 100 de persoane (dintre cele participante la programe de antreprenoriat sau programe de calificare) vor dobandi

Obiective specifice/operationale ale proiectului

OS 1. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile femeilor, practicile discriminatorii, marginalizarea si excluderea sociala la care pot fi supuse, prin organizarea unei campanii complexe de comunicare si informare „Ai un cuvant de spus, ai dreptul la egalitate de sanse!"
OS 2. Eliminarea barierelor discriminatorii pe criterii de gen cu care se confrunta in special femeile care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei, prin imbunatatirea nivelului de participare pe piata muncii a 850 de femei, in cele 3 regiuni (Bucuresti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia)
OS 3. Constientizarea si consolidarea atitudinii pozitive faza de cultura antreprenoriala prin stimularea a 300 femei cu idei si initiative sa depaseasca stereotipurile existente si sa-si dezvolte competentele, abilitatile si comportamentul antreprenorial prin participarea la un program de formare antreprenoriala si crearea a 30 de entitati economice in regiunile Bucuresti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia.

Activitatile proiectuluii

A1. Managementul proiectului
A2. Achizitii
A3. Asigurarea vizibilitatii si publicitatii actiunilor proiectului
A4. Organizarea unei campanii de informare si comunicare „Ai un cuvant de spus, ai dreptul la egalitate de sanse!"
A5. Studiu privind „Nivelul de participare pe piata muncii si riscurile de discriminare si excluziune sociala a femeilor in regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia”.
A6. Identificarea, selectarea, implicarea si mentinerea beneficiarilor de proiect
A7. Constituirea a 3 Centre de Informare si Dezvoltare profesionala pentru femei
A8. Derularea programelor de calificare/recalificare
A9. Organizarea unor cursuri interactive pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale şi utilizarea TIC
A10. Infiintarea a 3 asociatii de promovare a drepturilor femeilor si transfer de know-how