office@femeia21.ro   021-412 01 86

Despre CAIES

 Home / Despre noi

Asociaţia CAIES  are  ca scop iniţierea și dezvoltarea unor programe de dezvoltare comunitară prin care sa fie sprijinți cetățenii, instituțiile publice și private în vederea dezvoltarii potentialului socio-economic al comunitatilor în care iși desfasoara activitatea.

Asociatia  CAIES desfasoara  urmatoarele activitati:
Campanii de informare, sensibilizare si constientizare la nivelul comunitatilor in care asociatia isi desfasoara activitatea;
Programe de consiliere si consultanta in vederea cresterii nivelului de implicare in comunitate;
Concepere, elaborare si dezvoltare de strategii locale si comunitare, studii cercetari si analize
Furnizarea de servicii de formare profesionala si servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite in contexte non-formale si informale;
Concepe si implementeaza campanii de dezvoltare a spiritului antreprenorial pentru persoane interesate in initierea si dezvoltarea unei afaceri.

Asociatia CAIES a inceput din luna aprilie 2014 demararea urmatoarelor proiecte cu finantare POS DRU – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea

Asociatia CAIES a inceput din luna aprilie 2014 demararea urmatoarelor proiecte cu finantare POS DRU – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane:

„Antreprenor 4×4 cu tractiune integrala” / ID 125985
Obiectul general este dezvoltarea unui sistem dinamic de stimulare a antreprenoriatului in randul populatiei rurale din 4 regiuni de dezvoltare traversand Romania de la vest la est (reg. Nord-Vest, Centru, BI, Sud-Est).

Competente pentru ocupare / ID 134557
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin promovarea activitatilor non-agricole, se urmareste dezvoltarea unui Centru de formare profesionala care sa asigure cresterea nivelului de orientare si performanta profesionala a 500 persoane

Femeia geneza, patriarhie, leadership” / ID 135107
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului egal la ocupare si promovare a 540 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate fata de responsabilitatile familiale din regiunea Bucuresti Ilfov.

Model Aplicat pentru Maternitate Activa” / ID 130150
Obiectul general al proiectului este calificarea/ recalificarea femeilor care revin dupa o perioada dedicata propriilor familii/ copii cat si celor care isi planifica maternitatea in viitorul apropiat astfel incat acestea sa isi sporeasca sansele ocuparii unui loc de munca mai bine platit.

„Femeia – de la miscarea sufrageta la secolul XXI” /  ID125495
Obiectul general este facilitarea accesului egal la ocupare si promovare a 850 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate fata de responsabilitatile familiale din Regiunile Bucuresti – Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia.

“Incluziv pentru piata muncii” / ID143249
Obiectivul general al proiectului il constituie facilitarea accesului la ocupare pentru un numar de 774 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile (in special roma, persoane cu dizabilitati si femei) din regiunile Sud Est si Sud Muntenia, prin formare profesionala pentru dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor de baza, in scopul integrarii sau reintegrarii lor pe piata muncii in pararalel cu cresterea nivelului de infomare si constientizare al reprezentantilor administratiei publice locale (APL) si angajatorilor (108 reprezentanti ai APL, ONG, institutii publice sau private care furnizeaza servicii sociale si angajatori) cu privire la riscurile de excluziune cu care se confrunta aceste categorii atat in plan social, cat si pe piata muncii.