office@femeia21.ro   021-412 01 86

Despre ASM

 Home / Despre noi

ASM şi-a început activitatea în anul 1993 ca societate de consultanţă. Dispune de specialişti calificaţi în domeniul cercetării-dezvoltării şi consultanţei manageriale, precum şi de o largă reţea de colaboratori. De asemenea, colaborează cu firme de consultanţă, organizaţii şi instituţii cu activităţi de cercetare – dezvoltare şi consultanţă din UE.

SC Agroserv Management SRL a realizat peste 40 proiecte. Prezentăm în continuare pe cele mai reprezentative:
-“Centre de resurse umane pentru agricultură – CRUA” , Programul Phare Progress, 1999
-“Centru de formare şi evaluare pe baza standardelor ocupaţionale în agricultură –CESOA”, Programul AGRAL, 2001- 2004
-“Informare, instruire şi certificare pentru practicarea agriculturii ecologice”, Banca Mondială – Schema Competitivă de Granturi, 2001-2005
-“Centru de formare managerială pentru fermieri”, Banca Mondială – Schema Competitivă de Granturi, 2001-2004
-“Tehnologii performante pentru cultura cerealelor şi plantelor tehnice la SA Ceres Smirna, jud. Ialomiţa”, Banca Mondială – Schema Competitivă de Granturi, 2001
-“Centre de extensie ale Uniunii Naţionale a Producătorilor Agricoli din România”, Banca Mondială – Schema Competitivă de Granturi, 2001-2004
-“Centru de formare şi consiliere pentru persoanele defavorizate din mediul rural”, Programul Phare ACCESS, 2002
-“Metodologie şi aplicaţii privind evaluarea bugetului energetic al activităţilor agricole”, Programul AGRAL, 2004
-“Fundamentare cerinţelor pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a adulţilor în cadrul Măsurii 4.1.- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a adulţilor”, Programul SAPARD, 2004-12-08