office@femeia21.ro   021-412 01 86

Despre APSE

 Home / Despre noi

Asociatia pentru Sanse Egale(APSE) este o organizatie neguvernamentala locala, care urmareste educarea intregii societati prin promovarea unor politici afirmative si nondiscriminatorii pentru cresterea calitatii vietii in Romania. A fost infiintata in Targu-Jiu, in luna mai 2006 si inregistrata ca persoana juridica cu caracter nonprofit si apolitic.

Organizatia este membra a Gender Budgeting European Network, ENOA si a retelei nationale G.E.N. (Gender Equality Network/Gen Egalitate Nediscriminare – Romania). De asemenea, face parte din Comisia Judeteana pentru Incluziune Sociala, Echipa Intersectorial Locala – EIL, Comisia Judeteana pentru Egalitate de Sanse – COJES si din Comitetul de Coordonare pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea strategiei de dezvoltare a judetului.

Dintre proiectele implementate de APSE, amintim:
Proiectul “Consolidarea retelei judetene a promotorilor in perspectiva implementarii Strategiei Nationale a Egalitatii de Sanse”,-2007 prin programul Matra KAP al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos in Romania
Obiectivul proiectului: crearea si intarirea capacitatii institutionale, specializarea membrilor retelei judetene pentru a obtine o implementare eficienta a Strategiei nationale pentru sanse egale intre femei si barbati si a cadrului legal european, sa ajute la dezvoltarea noilor idei, abordari, proceduri si practici cu privire la politicile egalitatii de sanse si sa demareze discutii cu recomandari pentru modificarile regulilor legale.

Proiectul ,,Centru de Consiliere si Indrumare Profesionala pentru Someri”, 2008 de la Uniunea Europeana prin Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala
Obiectivul proiectului: oferirea unor servicii de informare, consiliere si indrumare profesionala pentru somerii de lunga durata si absolventii de invatamant din orasul Targu-Jiu si zonele limitrofe, avand ca scop imbunatatirea mobilitatii, adaptabilitatii si accesului acestora pe piata muncii

Proiectul Program de Masuri Active Pentru Ocupare – PAEM, 2010 co-finantat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013
Obiectivul Proiectului: „Imbunatatirea adaptabilitatii somerilor tineri cu varsta intre 16-24 de ani si somerilor de lunga durata tineri si adulti la nevoile si evolutia pietei locale si regionale a muncii; generarea unui efect pozitiv pe termen lung prin dezvoltarea unei culturi antreprenoriale in randul somerilor tineri cu varsta intre 16-24 de ani si somerilor de lunga durata tineri si adulti, cresterea gradului de adaptare a grupului tinta din regiune la solicitarile si schimbarile mediului economic ca urmare a formarii lor privind antreprenoriatul si initierea unei afaceri, a calificarii, a consilierii privind dezvoltarea profesionala”.

Proiectul „ACCESS- Parteneriat pentru Integrare Sociala”, 2010 prin programul FSE – POSDRU - AP 6, DMI 6.2.
Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului la ocupare pentru persoane care apartin grupurilor vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate de stimulare a ocuparii fortei de munca in scopul diminuarii excluziunii sociale, marginalizarii, discriminarii si riscului de saracie.