office@femeia21.ro   021-412 01 86

Cursuri de calificare

 Home / Cursuri

Formarea profesionala  este procesul de educare desfasurat in vederea deprinderii cunostintelor necesare pentru a lucra intr-o anumita profesie sau meserie.

Potrivit legislatiei romanesti “Formarea profesională a adultilor” se poate realiza prin următoarele forme:
– participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
– stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
– stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
– ucenicie organizată la locul de muncă;
– formare individualizată
– alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat