office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Ospatar

 Home / Cursuri

Curs Ospatar  cod N.C. 5123.2.1.

Durata: 720 ore (240 teorie+ 480 practica)
Nivelul de calificare : nivel 2

Descrierea calificarii:
Chelnerul (ospãtarul) asigurã servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentatie publicã.
Serveste la cererea consumatorilor preparate culinare, bãuturi si alte produse comestibile.
Obiectivul minimal pe care-l urmãreste este satisfacerea momentanã a consumatorului, iar obiectivul maximal este sã-l convingã pe acesta cã, de fiecare datã când va reveni, va avea aceleasi satisfactii. Efectul astfel obtinut se va materializa în planul ridicat al încasãrilor, în afluxul consumatorilor. Serviciul propriu-zis constã în primirea clientilor si stabilirea relatiei cu acestia (salutul, pronuntarea numelui clientului, dacã este cunoscut, informarea lor sugestivã, verbalã si prin listã).

Competenţe fundamentale:
- Comunicarea interactiva la locul de munca;
- Efectuarea muncii in echipa;
- Aplicarea NPM şi PSI;
- Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat;
- Organizarea locului de muncă.

Competenţe specifice:

- Incasarea contravalorii serviciilor oferite;
- Pregatirea locului de servire pentru o noua comanda;
- Preluarea comenzilor clientilor;
- Servirea preparatelor culinare si a bauturilor.