office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Mediator sanitar

 Home / Cursuri

Curs Mediator sanitar   cod N.C. 5139.2.1.

Durata: 720 ore(240 teorie+ 480 practica)
Nivelul de calificare : nivel 2

Descrierea ocupatiei:
Mediatorul sanitar facilitează accesul non discriminatoriu al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate de calitate, cultivă încrederea între autorităţile sanitare/ medicale şi beneficiari, alte agenţii ale administraţiei locale, promovează sănătatea în comunitate şi informează şi educă membrii comunităţii prin respectarea măsurilor de igienă.Contribuie la informarea cadrelor sanitare/ medicale despre obiceiuri şi tradiţiile grupurilor minoritare din comunitate.
Mediatorul sanitar este o persoana care mijloceşte relaţia dintre persoane vulnerabile şi autorităţile locale sanitare şi instituţiile de protecţie socială. O persoană aptă să devină mediator sanitar, trebuie să dispună de abilităţi de comunicare, să fie acceptată şi respectată atât de către membrii comunităţii cât şi de către reprezentanţii autorităţilor locale.
Un mediator sanitar dă dovadă de mult respect faţă de semeni şi cunoaşte importanţa păstrării confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Ei au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre persoanele vulnerabile şi membrii echipei multidisciplinare, contribuind la creşterea eficacităţii intervenţiilor de sănătate publică, adresabilităţii şi accesibilităţii la serviciile medico-sociale.
Mediatorul sanitar îşi desfăşoară activitatea individual, în calitate de persoană fizică autorizată, dar cu contribuţie profesională în cadrul echipei multidisciplinară, atât în cadrul instituţiilor publice cât şi private, respectiv, primării, direcţii de sănătate publică şi a organizaţiilor neguvernamentale acreditaţi ca furnizori de servicii sociale.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, mediatorul sanitar realizează următoarele sarcini:
- Informează şi educă membrii comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea pentru igiena comunităţii prin organizarea de sesiuni de informare, educare şi conştientizare a beneficiilor păstrării măsurilor de igienă în conformitate cu normele de igienă şi de ghidurile şi recomandările privind sănătatea;
- Identifică nevoile de planificare familială şi explică beneficiile acesteia în rândul membrilor comunităţii crescând astfel adresabilitatea acestora către serviciile specializate de planificare familială;
- Urmăreşte înscriere nou născuţilor pe listele medicilor din comunitate, sprijină personalul medical din comunitate atunci când sunt campaniile de vaccinare şi asistă membrii comunităţii în obţinerea accesului la servicii medicale conducând astfel la creşterea adresabilităţii membrilor la controale medicale şi a obţinerii calităţii de asigurat.
- Merge din casă în casă şi ia în evidenţă membrii comunităţii, bolnavii cronici, persoanele cu probleme de dependenţă, a lăuzelor şi a nou născuţilor în vederea organizării sesiunilor de informare, educare şi conştientizare privind importanţa sănătăţii.
- Facilitează accesul membrilor comunităţii posibili beneficiari ai serviciilor sociale şi a prestaţiilor sociale prin informarea permanentă a acestora despre drepturile ce le au.

Competenţe fundamentale:
- Comunicare în limba oficială
- Competenţe informatice
- Competenţa de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe antreprenoriale
- Competenţa de exprimare culturală
- Planificarea propriei activitati;
- Comunicarea cu membrii comunitatii;
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.

Competenţe specifice:

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Informarea şi educarea pentru igiena comunităţii
- Explicarea noţiunilor de bază privind planificarea familială
- Susţinerea accesului membrilor comunităţii la serviciile medicale
- Promovarea sănătăţii în comunitate
- Catagrafierea membrilor comunităţii