office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Lucrator social

 Home / Cursuri

Curs Lucrator social   cod N.C. 5139.2.2.

Durata: 720 ore(240 teorie+ 480 practica)
Nivelul de calificare : nivel 2

Descrierea ocupatiei:
Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidenţiale pentru copii/ copii cu dizabilităţi, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulţi) şi de protecţie a copilului (Servicii de tip rezidenţial pentru copii, Servicii de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap).
Lucrătorul social intervine şi la nivelul comunităţilor având un rol activ în identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi a situaţiilor de risc la nivel individual.
Lucrătorul social este angajat în cadrul serviciilor publice cât şi în cele private si este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susţinere specializată pentru copilul/adultul aflat în situaţie de risc în comunitate sau aflat în situaţie de separare de familia sa şi pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială.
Lucrătorul social este atât membru al unei echipe (disciplinară, pluridisciplinară şi interdisciplinară) care deserveşte funcţionarea unei instituţii cât şi membru al unui serviciu de intervenţie la nivel comunitar. De aceea, intervine atât în cadrul instituţional , cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu diverse servicii specializate.

Principalele activităţi pe care trebuie să le desfăşoare lucrătorul social sunt:
- desfaşurarea activităţilor prevăzute în planul de intervenţie;
- identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi identificarea situaţiilor de risc pentru beneficiar;
- susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personal;
- susţinerea exersării deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului;
- susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale;
- emoţionale şi cognitive ale acestuia şi susţinerea lui în activităţile de maximizare a gradului de autonomie social.
Ocupaţia de lucrator social presupune o excelentă stare de sănătate, condiţie fizică, rezistenţă la stres şi la efort susţinut. Nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării.

Competenţe fundamentale:
- Comunicare în limba română.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competente informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor.
- Planificarea activităţilor.
- Comunicarea cu beneficiari.
- Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor.
- Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Respectarea drepturilor beneficiarilor.

Competenţe specifice:

- Desfaşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie.
- Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii.
- Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar.
- Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală.
- Exersarea deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului.
- Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului.
- Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială