office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Lucrator hotelier

 Home / Cursuri

Curs Lucrator hotelier  cod N.C. 5121.2.2.

Durata: 720 ore(240 teorie+ 480 practica)
Nivelul de calificare : nivel 2

Lucrătorul hotelier îşi desfăşoară activitatea în cadrul hotelurilor urbane sau rurale unde realizează servicii de cazare, alimentaţie(preparare şi servire) şi servicii suplimentare specifice, în condiţii de calitate, securitate şi confort.
Lucrătorul hotelier utilizează echipamente şi ustensile pentru efectuarea curăţeniei, întreţinerii şi amenajării spaţiilor de cazare, sălilor cu destinaţie publică şi spaţiilor verzi din jurul hotelului.
Lucrătorul hotelier utilizează echipamente şi ustensile pentru pregătirea şi servirea preparatelor şi a băuturilor în condiţii de igienă şi securitate şi la parametrii calitativi corspunzători.

- După ce recepţionează (calitativ şi cantitativ) materiile prime şi auxiliare le depozitează -respectînd reglementările sanitare şi sanitar-veterinare legale în vigoare – şi le conservă pînă la introducerea în fabricaţie.
- În conformitate cu fluxul tehnologic, efectuează operaţiile de pregătire preliminară specifice, dozează materiile prime conform reţetelor, pregăteşte semipreparatele atunci cînd acest lucru este posibil;
- Pregătirea spaţiului pentru primirea clienţilor se face corespunzător, pentru asigurarea serviciilor specifice de înregistrare;
- Verificarea listelor cu clienţi programaţi şi confirmarea acestora se face periodic, pentru cunoaşterea gradului de ocupare a hotelului;
- Sosirile neanunţate sunt tratate cu operativitate, iar clienţii sunt cazaţi în funcţie de disponibilităţi sau îndrumaţi către cel mai apropiat hotel; - Situaţiile neprevăzute sunt anunţate cu operativitate întregii echipe, pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor apărute.Intîmpinarea clienţilor se face cu politeţe şi amabilitate;
- Ajutarea clienţilor la transportul şi depozitarea bagajelor se face cu promptitudine;
- Oferirea spre vânzare a camerelor disponibile clienţilor fără rezervare se face conform procedurilor specifice.
- Înregistrarea clienţilor în documentele specifice se face conform procedurilor legale.

Competenţe fundamentale:
- Comunicare și numerație
- Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
- Comunicare in limba moderna
- Asigurarea calitatii
- Dezvoltare personală in scopul obtinerii performantei
- Igiena și securitatea muncii
- Lucrul în echipă

Competenţe specifice:
- Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi turism
- Promovarea produselor şi serviciilor
- Psihologia consumatorului
- Evidenţa operativă
- Comunicarea profesională în industria hotelieră
- Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare
- Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor din hotel
- Administrarea inventarului compartimentului de etaj
- Prestarea serviciilor suplimentare>