office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Ingrijitor copii

 Home / Cursuri

Curs Ingrijitor copii   cod N.C. 5131.1.1.

Durata: 360 ore(120 teorie+ 240 practica)
Nivelul de calificare : nivel 1

Descrierea ocupatiei:
Ocupaţia se aplicã îngrijitorului la domiciliu si presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii de îngrijire.
Îngrijitorului la domiciliu copii trebuie sã-şi dovedeascã competenţele în principal la aplicarea normelor de igienã atât pentru persoana asistatã cât şi pentru propria-i persoanã, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţie şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentã a stãrii de sãnãtate a persoanei asistate.
Deşi sfera de competenţe este aceeaşi pentru îngrijirea bãtrânilor şi a copiilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile îngrijitorului la domiciliu trebuie sã fie diferite.
Astfel, pentru îngrijirea copiilor, îngrijitorul la domiciliu trebuie sã aibã cunoştinţe medii de culturã generalã pentru a lãrgi universul de cunoaştere a copiilor, sã ştie sã dea explicaţii şi sã rãspundã în orice moment la întrebãrile copiilor, sã aibã imaginaţie, atenţie distributivã, sã fie o fire veselã şi sã aibã disponibilitate pentru îngrijirea copiilor.
Deoarece activitatea specifica se desfãşoarã în permanentã colaborare cu persoana asistatã /familia/echipa medicalã, comunicarea la locul de muncã contribuie la buna desfãşurare a activitãţilor specifice.

Competenţe fundamentale:
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare;
- Asigurarea perfecţionării profesionale;
- Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate;
- Gestionarea resurselor alocate;
- Planificarea activităţii zilnice.

Competenţe specifice:

- Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
- Acordarea primului ajutor persoanei asistate;
- Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor;
- Formarea / dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat;
- Mobilizarea şi transportul copilului asistat;
- Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate;
- Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale;
- Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.