office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Infirmiera

 Home / Cursuri

Curs Infirmiera   cod N.C. 5131.1.1.

Durata: 720 ore(240 teorie+ 480 practica)
Nivelul de calificare : nivel 2

Descrierea ocupatiei:
Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.
Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative. Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.
Infirmiera participa efectiv la :
- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;
- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;
- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;
- stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;
- transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc.
- respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

Competenţe fundamentale:
- Planificarea propriei activităţi
- Perfecţionarea continuă
- Lucrul în echipa multidisciplinară
- Comunicarea interactivă
- Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

Competenţe specifice:

- Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
- Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
- Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
- Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
- Transportarea rufăriei
- Transportul persoanelor îngrijite