office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Baby sitter

 Home / Cursuri

Curs Baby sitter   cod N.C. 5133.1.1.

Durata: 360 ore(120 teorie+ 240 practica)
Nivelul de calificare : nivel 1

Descrierea ocupatiei:
Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului. Are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii si îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului. Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu. Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei baby sitter-ului, acesta realizează următoarele sarcini:
- Planificarea activităţilor;
- Comunicarea cu copilului;
- Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului;
- Respectarea drepturilor beneficiarului;
- Acordarea îngrijilor corporale ale copilului;
- Asiguarea alimentaţiei copilului;
- Crearea contextului de stabilitate emoţională;
- Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului;
- Susţinerea dezvoltării integrate a copilului;
- Gestionarea actelelor şi documentelor legate de beneficiarului;
- Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului.

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de creştere, îngrijire şi educaţie integrată a copilului.
Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel bun de dezvoltare a abilităţii generale de învăţare, competenţe sociale şi civice şi cele de exprimare culturală.
Exercitarea acestei ocupaţii presupune respectarea normelor şi valorilor copilului/copiilor şi ale familiei/familiilor sale/lor, seriozitate, exigenţă, meticulozitate în realizarea sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare.
Baby sitter-ul are obligaţia de a sesiza autorităţile competente de încălcarea drepturilor copilului, pentru a limita discriminarea şi etichetarea copilului precum şi a asigura confidenţialitatea datelor personale ale acestuia.
Pentru accesul la această ocupaţie, persoana trebuie să aibă competenţe de nivel de responsabilitate şi autonomie minim CEC 4/ CNC 3, în funcţie de tipul acestora.

Competenţe fundamentale:
- Oferirea de servicii suplimentare;
- Planificarea activitatilor;
- Comunicarea cu copilul;
- Comunicare în limba oficială;
- Comunicare în limbi străine;
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
- Competenţe informative;
- Competenţa de a învăţa;
- Competenţe sociale şi civice;
- Competenţe antreprenoriale;
- Competenţa de exprimare culturală;
- Planificarea activităţilor;

Competenţe specifice:

- Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor;
- Respectarea drepturilor beneficiarilor;
- Comunicarea cu copilul;
- Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor;
- Acordarea îngrijilor corporale ale copilului;
- Asigurarea alimentaţiei copilului;
- Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională;
- Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului;
- Susţinerea dezvoltării integrate a copilului;
- Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului;