office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Agent de curatenie

 Home / Cursuri

Curs Agent de curatenie   cod N.C. 5149.1.1.

Durata: 360 ore(120 teorie+ 240 practica)
Nivelul de calificare : nivel 1

Descrierea ocupatiei:
Agentul de dezinfecţie, deratizare,dezinsectie este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie în incinte- reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi administrative, mijloace de transport, precum şi în spaţii exterioare- zone populate, spaţii verzi, parcuri etc. pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate.
Acesta prestează servicii atât în sectorul public, cât şi în cel privat.
El instruieşte beneficiarul cu privire la acţiunile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie de realizat, specificând cu precizie rolul şi modalităţile de intervenţie ale acestuia.
Competenţele agentului de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie se referă la utilizarea aparatelor cu acţionare manuală, punerea în funcţiune, exploatarea şi oprirea aparatelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă conform instrucţiunilor de lucru, respectând normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile spaţiului supus tratamentelor..

Competenţe fundamentale:
- Comunicarea la locul de muncă
- Munca în echipă
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului, protecţie a muncii şi PSI
- Planificarea activităţii proprii

Competenţe specifice:

- Planificarea activităţii proprii;
- Pregătirea dezinfecţiei / Dezinfectarea suprafeţelor;
- Pregătirea deratizării / Deratizarea suprafeţelor;
- Pregătirea dezinsecţiei / Dezinsecţia suprafeţelor;
- Monitorizarea suprafeţelor procesate;
- Utilizarea aparatelor de lucru cu acţionare electro-mecanică /Utilizarea aparatelor de lucru acţionate prin motoare cu ardere internă.