office@femeia21.ro   021-412 01 86

Curs Administrator pensiune turistica

 Home / Cursuri

Curs Administrator pensiune turistica  cod N.C. 5121.2.4.

Durata: 720 ore (240 teorie+ 480 practica)
Nivelul de calificare : nivel 2

Descrierea ocupaţiei
Activitatea principală a unui administrator de pensiune turistica se desfasoară în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare şi alimentaţie publică, derulând concomitant activităţi specifice cu alte agenţii de turism, furnizori, bănci, administraţie şi ordine publică.
Activităţile specifice sunt similare atât în pensiunea proprie cât şi într-o locaţie de gestiune, administrarea acesteia având ca scop principal profitabilitatea, rentabilitatea serviciilor oferite, succesul pe piaţa turistică.

Competenţe fundamentale:
- Comunicarea eficientă la locul de muncă;
- Munca în echipa multidisciplinară;
- Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului;
- Comunicarea eficientă la locul de muncă;
- Munca în echipa multidisciplinară;
- Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului;
- Promovarea imaginii pensiunii;
- Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice;
- Urmărirea aplicării NPM şi NPSI;
- Verificarea gestionării financiare.

Competenţe specifice:

- Promovarea directă a produsului turistic;
- Încheierea contractelor cu clienţii;
- Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie;
- Asigurarea unui climat favorabil turiştilor;
- Oferirea serviciilor pensiunii către client;
- Organizarea programelor turistice opţionale;
- Oferirea informaţiilor de interes turistic;
- Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor.